0422 324 76 43

Tarım Haberleri

Döviz Kurları

altın

MALATYA İLİNDE 2018-2019 YILI TYDD PROGRAMINDA YER ALAN PROBLEM ANALİZİ VE ÖNCELİK SIRALAMASI
                          VE ÇÖZÜM YOLLARI                
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve yayım programına esas teşkil eden ihtiyaç, sorun veya hedef İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef olarak belirlemenin nedenleri Ulaşılmak istenen genel amaç veya hedefin Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için ulaşılmak istenen genel amaç veya hedef                                (Sayısal verisi birlikte) Bu ihtiyacın karşılanmasına, sorunun çözümüne veya hedefe ulaşabilmek için 2012 yılı  yayım programına alınan faaliyetler 
Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Aşırı gübre kullanımı 1-Toprak ve yaprak örneği alım sayısının  2018 2021 Tarımsal kaynaklı nitratın suda neden  
  yetersiz olması     olduğu kirlenmenin azaltılması ve  Çiftçi Toplantısı
  2-Gübre kullanımı konusundaki bilgi     önlenmesi amacıyla toprak ve yaprak Sirküler Mektup
   eksikliği     örneği alarak gübreleme yapan bilinçli Liflet
  3-Yeşil gübrelemenin öneminin     çiftçi sayısını 154'den 320'e   
   bilinmemesi     çıkartmak battalgazi--yeşilyurt
  4-Yaprak gübreleri konusunda bilgi eksikliği       akçadağ-yazıhan-
  5-Yüzey akışı ve yeraltına sızma        
  şeklinde meydana gelebilecek su kirliliği        
  hakkındaki bilgi yetersizliği        
           
Anızların yakılması  1-Çiftçinin zaman, işgücü ve maliyeti   2018 2021 Sürdürülebilir tarımsal üretimin Çiftçi Toplantısı
  azaltmak istemesi     devamı ve anız yangınlarının  Sirküler Mektup
  2- Doğrudan anıza ekimin  ekonomik      önüne geçilebilmesi amacıyla  
  faydalarının bilinmemesi     doğrudan anıza ekim konusunda çiftçileri  
  3- Toprağın erozyona karşı korunması     bilinçlendirerek anızlarını yakan battalgazi-yeşilyurt
  gerekliliğinin bilinmemesi     çiftçi sayısı oranını%1.5'den sıfıra  akçadağ-yazıhan-
  4-Anızların yakılması ile doğal dengenin     indirmek  
  bozulacağının bilinmemesi        
           
Hasat sırasında oluşan 1-Hasatın tekniğine uygun yapılmaması 2018 2021 Biçerdöverle hasat edilen üründeki %1.3  Çiftçi Toplantısı
 dane kaybı 2-Biçerdöver operatörlerinin bilgi eksikliği     olan dane kaybı miktarını bu seviyede    battalgazi-yeşilyurt
  3-Biçerdöver ayarlarının iyi yapılmaması     muhafaza etmek  akçadağ-yazıhan-
           
           
           
MALATYA İLİNDE 2018-2019 YILI TYDD PROGRAMINDA YER ALAN PROBLEM ANALİZİ VE ÖNCELİK SIRALAMASI
                     VE ÇÖZÜM YOLLARI                 
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve yayım programına esas teşkil eden ihtiyaç, sorun veya hedef İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef olarak belirlemenin nedenleri Ulaşılmak istenen genel amaç veya hedefin Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için ulaşılmak istenen genel amaç veya hedef                                (Sayısal verisi birlikte) Bu ihtiyacın karşılanmasına, sorunun çözümüne veya hedefe ulaşabilmek için 2012 yılı  yayım programına alınan faaliyetler 
Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
 Fazla zirai ilaç kullanımı  1-Entegre mücadelenin bilinmemesi 2018 2021 Reçeteli ilaç yönetmeliğinin uygulanması   
sonucu zarar oluşuyor 2-Fazla zirai ilaç kullanımının insan sağlığı     ile fazla zirai ilaç kullanımını azaltarak Çiftçi Toplantısı
  üzerindeki olumsuz etkilerinin bilinmemesi     belgeli bitki koruma ürünü uygulayıcı Sirküler Mektup
  3-Reçeteli satış yönetmeliği uygulamalarında     çiftçi sayısını 320'e çıkartmak Liflet
  kurallara uyulmaması       Afiş
           
 Sertifikalı tohumluk  1-Verimin arttırılması 2018 2021 Sertifikalı tohum kullanan çiftçi sayısını  Çiftçi Toplantısı
kullanımını arttırmak 2-Hastalıklara karşı dayanıklı tohum      20'den 66'ya çıkartmak Sirküler Mektup
  kullanımının sağlanması       battalgazi-yeşilyurt
  3-AB aşamasında standart tohum        akçadağ-yazıhan-
  kullanımının arttırılması        
           
 İyi Tarım Uygulamalarını 1-Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar  2018 2021 520 çiftçiye ve çiftçi örgütlerine Çiftçi Toplantısı
 ( İTU ) yerleştirmek vermeyen tarımsal üretim yapılması     İyi Tarım Uygulamaları konusunda bilgi Çiftçi İnceleme Gezisi
  2-Doğal kaynakların korunması     vermek  Sirküler Mektup
  3-Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik        
  ile gıda güvenliğinin sağlanması        battalgazi-yeşilyurt
  4-Üretim ve üreticilerle ilgili bilgilerin       akçadağ-yazıhan-
  kayıt altına alınmasının sağlanması        
  5-Piyasa talebinin kalıntısız ve sertifikalı        
  ürünlere doğru artış göstermesi        
           
           
           

 

Bilgi > Problem Analiz ve Çözüm Yolları /